Hột bầu cua báo rung

Bộ dụng cụ bầu cua bịp này gồm có 1 bệ cảm ứng có thể chôn dưới nền nếu lấy bệ dày, cũng có thể lót dưới chiếu nếu dùng bệ mỏng,1 cục báo rung cho bạn biết và 1 bộ (3 hột) bầu cua.

Hotline: 0934.908.080