Bệ từ không dây

Kích thước 25*25, mỏng như 1 miếng vải.

Màu sắc của bệ có thể làm theo màu của thảm trải nhà, của chăn, đệm…

Hotline: 0934.908.080