Bệ Tiền Siêu Tốc

Chỉ cần 1 chiếc Bệ Tiền Siêu Tốc và đưa quân không tang vào là bạn đã chiến thắng hoàn toàn cuộc chơi.

Hotline: 0934.908.080